Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

 

Το ξενοδοχείο μας έχει το προνόμιο να βρίσκεται σε περιοχή NATURA.

Το δίκτυο  natura είναι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί ως τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών. Οι περιοχές του δικτύου περιλαμβάνουν διάφορους τύπους φυσικών οικοσυστημάτων

Η διοίκηση και το προσωπικό του ξενοδοχείου ¨ΚΤΗΜΑ ΑΛΩΝΑΚΙ¨ έχοντας απόλυτη επίγνωση της σημασίας της διατήρησης της ποιότητας του περιβάλλοντος , ανέπτυξε ένα περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης, μέσα από ενέργειες και δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Η πρόθεσή μας είναι η εφαρμογή και η διαρκής εξέλιξη μέτρων που προστατεύουν το περιβάλλον, βάσει τις συνεχούς βελτίωσης των  υπηρεσιών του ξενοδοχείου μας. Με την περιβαλλοντική μας πολιτική δεσμευόμαστε για βελτίωση της πρακτικής & υπηρεσιών μας οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, αλλά και πρόβλεψη κατά της ρύπανσης.

Οι στόχοι μας υλοποιούνται με τις παρακάτω δράσεις :

 • Την εφαρμογή αλλά και εξέλιξη περιβαλλοντικών δράσεων που έχουν ως στόχο την διατήρηση παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
 •  Η προστασία και η ποιότητα του νερού.
 • Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με δράσεις ανακύκλωσης (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο κτλ.) καθώς και την αποφυγή χρήσης χημικών και τοξικών υλικών.
 • Την συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τα σχολεία για την ανάπτυξη και εδραίωση                       της περιβαλλοντικής συνείδησης.
 • Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, με σκοπό την ενεργό παρουσία της στην περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Η ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του      ξενοδοχείου μας (ανακύκλωση) με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού παρουσίας τους.

Το ξενοδοχείο ¨ΚΤΗΜΑ ΑΛΩΝΑΚΙ¨ σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον έμπρακτα ξεκινώντας από το χώρο του.

 • Συνεχής ενημέρωση και προτροπή του προσωπικού για εξοικονόμηση ύδατος.
 • Μονάδα Βιολογικόυ Καθαρισμού Υδάτων.
 • Εγκατάσταση θερμοστατών στα δωμάτια.
 • Ρύθμιση θερμού νερού στους 52°C,και του καλοριφέρ  στους 23°C βαθμούς το χειμώνα.
 • Στις συντηρήσεις των κτηρίων χρησιμοποιούμε μονο οικολογικά υλικά.
 • Χρονοδιακόπτες στον φωτισμό των εξωτερικών χώρων.
 • Αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων με ενεργειακές.
 • Χρησιμοποιούμε θερμομικτικές μπαταρίες μπάνιου.
 • Χρησιμοποιούμε στις τουαλέτες μας διασπώμενο χαρτί υγείας για λιγότερα απόβλητα.
 • Χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα.
 • Ανακυκλώνουμε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με την βοήθεια της “ΑΦΗΣ”
 • Ειδική διαχείρηση  (Compost) των αποβλήτων των ζώων του κτήματος.
 • Τακτική συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης.
 • Ενημέρωση των επισκεπτών για τις μεθόδους εξοικονόμησης. Και παροχή δυνατότητας επιλογής των υπηρεσιών καθαρισμού & turn down service όπως και αλλαγής πετσετών κατόπιν αιτήματος του πελάτη.  ώστε να μην γίνονται κάθε μέρα και να εξοικονομείται νερό και ενέργεια.
 • Οι στόχοι που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την πολιτική μας, επιτυγχάνονται μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με την ανάπτυξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων, την τακτική επιθεώρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω διασφαλίζουν την υλοποίηση των επιθυμητών μας στόχων και μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι που εργαζόμαστε για την προστασία του περιβαλλοντος και την πρόοδο της επιχείρησης.